คุณพร้อมสำหรับ AEC ในปี 2558 แล้วหรือยัง?

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) – “”ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน

ปีพ.ศ. 2558 คือปีที่จะประกาศการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และคาดว่าจะปรับปรุงการแข่งขันโดยการรวมกลุ่มเศรษฐกิจให้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิต โดยมีพื้นฐานของวัตถุประสงค์ห้าประการดังต่อไปนี้:

  1. กระแสเสรีของการขนส่งสินค้า;
  2. กระแสเสรีของการค้าและบริการ;
  3. กระแสเสรีของเขตการลงทุน;
  4. กระแสเสรีของเงินทุน; และ
  5. กระแสเสรีของแรงงานฝีมือ.

 

จากหัวข้อที่ 2-4 ข้างต้น จัดว่าเป็นความท้าทายอย่างมากกับทุกประเทศสมาชิก ยกเว้นสิงคโปร์ซึ่งมีการเปิดเสรีทางการลงทุนกับต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานกว่าชาติอื่น สำหรับประเทศไทยนั้น ต้องการการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในการเปิดราชอาณาจักรสู่ตลาดคู่ค้ากับบรรดาชาติอาเซียน การเปิดตัวสู่ AEC นั้นเป็นการเผชิญหน้ากับลักษณะที่สำคัญต่างๆดังต่อไปนี้:

 

•เสริมสร้างให้เกิดภูมิภาคเศรษฐกิจอันสอดประสานเข้ากับเศรษฐกิจโลก;
•เสริมสร้างตลาดและฐานการผลิตให้เป็นหนึ่งเดียว;
•เสริมสร้างให้เกิดภูมิภาคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง;  และ
•เสริมสร้างให้เกิดภูมิภาคเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

 

อุปสรรคทางด้านภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม   จัดได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย  สำหรับองค์กรเอกชนต่างๆ ที่ประสงค์จะขยายโอกาสและขยายการให้บริการของตนไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพจากกว่า 600 ล้านราย ที่อยู่ภายใน 10 ประเทศสมาชิก AEC

 

 

UKPROedits สามารถช่วยท่านนำทางฝ่าข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
UKPROedits มีผู้เชี่ยวชาญประจำภาษาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นวิวัฒน์ประจำองค์กรของเรา   เราสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างกลมกลืนสำหรับองค์กรธุรกิจระดับชาติที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตนให้กลายเป็นองค์กรระดับภูมิภาค ไม่ว่าความต้องการขององค์กรของท่านเป็นอย่างไร ทางเรามีความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันซับซ้อน ซึ่งทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการสนองความต้องการของท่าน

 

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองภายในอาเซียน / AEC การเพิ่มการแข่งขันและการขยายตัวในระดับภูมิภาคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ในปัจจุบันนี้ ประเทศที่มีมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่าจะเป็นกลุ่มต้นๆที่จะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วกว่า (เช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นต้น)

 

นอกจากการให้บริการอันหลากหลายครบวงจรแก่ท่าน รวมทั้งการให้คำปรึกษาต่างๆ การแปลและการบริการด้านการสื่อสาร ทางบริษัท UKPROedits ยังบริการที่ดีเยี่ยมในด้านการแปลภาษาและให้บริการตรวจแก้ไขสำนวนภาษาอังกฤษของท่าน ให้ท่านมีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ตามต้องการ ทำลายอุปสรรคทางภาษาที่มีอยู่ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือชั้น

 

ในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้น ในขณะนี้ประเทศไทยตามหลังสิงคโปร์, มาเลเซีย, แม้กระทั่งอินโดนีเซีย หนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในอาเซียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้น อาจเป็นสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่องซึ่งได้เบี่ยงเบนความสนใจไปจากเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องให้บรรยากาศทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ต่อลูกค้า และต่ออนาคตของท่าน  เลือกใช้บริการของ UKPROedits ให้เราได้ช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับท่าน จากการแปลเอกสารและการให้บริการตรวจแก้ไขสำนวนภาษาอังกฤษของท่าน ไปจนถึงการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งเชื่อได้ว่าการเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การเป็นสมาคม  AEC ในปีพ.ศ. 2558 ทางเราจะช่วยให้ท่านลดปัญหาหนักอก ไปสู่การเป็นองค์กรที่บริหารงานอย่างมีศักยภาพ