บริการ

  •  บริการตรวจแก้ภาษา  หากท่านประสงค์ที่จะสร้างความประทับใจในวงการธุรกิจระดับสากลที่มีการแข่งขันสูง เอกสาร จดหมายโต้ตอบ รายงานหรือการนำเสนอต่างๆ ต้องสามารถแสดงข้อมูลธุรกิจของท่านได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยภาษาที่เหมาะสม UKPROedits พร้อมช่วยท่านตรวจแก้ภาษาสำหรับการนำเสนอเอกสารที่ถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาดเพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของท่าน
  • บริการสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ์  เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการร่างข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน สุนทรพจน์ แผ่นพับและอื่นๆ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหรือผู้ฟัง ที่ผ่านมาเราได้ร่างสุนทรพจน์และรายงานให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำและองค์กรของรัฐต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการแถลงข่าวและการประชุมธุรกิจ รวมไปถึงการประชุมสหประชาชาติ (UN) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  • บริการแปลเอกสารกฎหมายและเอกสารธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ    ทีมงานของเราเคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ เอิร์นส์ แอนด์ ยัง ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส มอร์แกน สแตนลีย์ ไฟแนนเชียล ไทม์ส และเอเอฟพี เป็นต้น เราพร้อมให้บริการแปลที่กระชับได้ใจความและถูกต้องสำหรับเอกสารทุกประเภทด้วยค่าบริการที่เหมาะสม