จิม เบิร์น กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาอาวุโส

คุณจิม เบิร์น จบการศึกษาภาคบังคับจากเมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์สาขาวรรณกรรมอังกฤษจากมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม และระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจศึกษา ปัจจุบันคุณจิมดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณาธิการภาษาอาวุโส และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของ UKPROedits

คุณจิมสั่งสมประสบการณ์กว่า 15 ปีในแวดวงธุรกิจในสหราชอาณาจักร โดยเคยทำงานในฐานะวาณิชธนากร และกรรมการฝ่ายขายในประเทศอังกฤษ มีหน้าที่รับผิดชอบทีมงานกว่า 100 คน รวมทั้งดูแลการขายระดับสูงและแผนส่งเสริมการตลาดต่างๆ นำเสนอแผนการต่อผู้บริหารระดับสูง ร่างสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆ เพื่อใช้ในงานเลี้ยงและการสัมมนาทางธุรกิจ

จากสหราชอาณาจักร คุณจิมทำงานร่วมกับบริษัทเบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่สาขากรุงเทพฯ ในฐานะบรรณาธิการฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคลากร โดยมีหน้าที่ตรวจแก้และร่างเอกสารกฎหมายต่างๆ ตั้งแต่สัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย และความเห็นทางกฎหมายต่างๆ ทั้งยังกำหนดและดำเนินหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและพนักงานของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ คุณจิมดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาอังกฤษ โดยมีหน้าที่กำหนดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับองค์กรและบุคคลทั่วไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ดร. อลัน โลว์ กรรมการผู้จัดการร่วมและที่ปรึกษาอาวุโส

คุณอลันจบการศึกษาภาคบังคับจากเมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลอนดอนโดยได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากวิทยาลัยรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก (เกียรตินิยมอันดับ1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.0) ในหลักสูตรการแพทย์แผนธรรมชาติบำบัด (สาขาการแพทย์แผนจีน) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณอลันมีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 15 ปีในฐานะนักหนังสือพิมพ์/บรรณาธิการ คุณอลันเริ่มทำงานในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจในเมืองเคมบริดจ์ก่อนจะเข้าทำงานกับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส ในตำแหน่งบรรณาธิการการพัฒนาเว็บไซต์และการเงินส่วนบุคคล หลังจากนั้นคุณอลันได้ร่วมงานกับสำนักข่าวเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส (เอเอฟพี) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในตำแหน่งผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ในสำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกในฮ่องกงเป็นเวลาถึง 4 ปี

คุณอลันได้ร่วมงานกับบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่สาขากรุงเทพฯ ในฐานะบรรณาธิการฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคลากรในปี 2552 โดยมีหน้าที่ตรวจแก้และร่างเอกสารกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ รวมไปถึงกำหนดและดำเนินหลักสูตรภาษาอังกฤษ (การเขียนและอ่าน) สำหรับพนักงานของบริษัท ในปี 2554 คุณอลันได้ร่วมงานกับบริษัทติลเลกี้ แอนด์ กิบบินส์ ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่มีประวัติอันยาวนานและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในตำแหน่งบรรณาธิการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการร่างเอกสารกฎหมาย การนำเสนอ รวมทั้งบทความและงานเขียนต่างๆ สำหรับใช้ภายในและภายนอกบริษัท