ณัฐสนันท์ เบิร์น กรรมการประจำประเทศไทย

คุณณัฐสนันท์ (หรือคุณณัฐ) จบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปกร และศึกษาต่อในยุโรปกับบริษัทบิชอฟ กัมมา คุณแนทอาศัยในประเทศอังกฤษเป็นเวลา 6 ปีโดยทำงานร่วมกับบริษัทกฎหมายชื่อดังในตำแหน่งเลขานุการฝ่ายกฎหมายและล่าม ต่อมาคุณแนทได้ทำงานในฐานะนักแปลอิสระในประเทศไทย และนักแปลและล่ามอิสระประจำศาล โดยมีหน้าที่แปลเอกสารและล่ามประจำศาลในคดีต่างๆอีกด้วย

กุลสุดา ราศีวิสุทธิ์ นักแปล

คุณกุลสุดา (หรือคุณอิ๊) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาล่ามและการแปล จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี่ในประเทศออสเตรเลีย คุณอิ๊ได้ร่วมงานกับบริษัทจอห์นสัน สโต๊คส์ แอนด์ มาสเตอร์ ในตำแหน่งพนักงานแปล ต่อมาคุณอิ๊ได้เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นและกลับมาร่วมงานกับบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ สาขากรุงเทพฯ ในตำแหน่งพนักงานแปล โดยมีหน้าที่แปลเอกสารกฎหมายและเอกสารธุรกิจต่างๆ

สมาชิกอื่น

สมาชิกอื่นในทีมงานประกอบด้วยบรรณาธิการภาษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจแก้ภาษา การแปล และการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ สมาชิกส่วนใหญ่ในทีมงานจบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา และผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลยังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศของตนอีกด้วย